Buhalterinė sistema Debetas (MINI)

1. Kompleksinės buhalterinės apskaitos sistemos programų kainos vienai darbo vietai:

PROGRAMOS

Viena darbo vieta

Eur

Ilgalaikis turtas

(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)

35

Materialinių vertybių apskaita

(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos) 

100

Banko apskaita

(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)

50

Kasos apskaita

(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)

25

Darbo užmokesčio apskaita

(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)

100

Balanso sudarymas

(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)

60

Buhalterinių žinynų aptarnavimas

(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)

25

Darbo vietos instaliavimas

15

Iš viso:

410

MINI versijos apribojimai: 

  1. iki 10 darbuotojų
  2. iki 50 ilgalaikio turto kortelių
  3. iki 500 materialinių vertybių pavadinimų.

2. Konsultacijų vartotojo darbo vietoje kainos:
Valandinis įkainis 40 Eur/val.
 

PASTABA:Kainos nurodytos be PVM