Buhalterinė sistema Debetas (Ūkininkams)

1. Kompleksinės buhalterinės apskaitos sistemos programų kainos:

PROGRAMOS

Viena darbo vieta

Eur

Ilgalaikis turtas

(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)

40

Materialinių vertybių apskaita

(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos) 

120

Banko apskaita

(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)

60

Kasos apskaita

(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)

30

Darbo užmokesčio apskaita

(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)

120

Balanso sudarymas

(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)

75

Gyvulių apskaita

(pirkimas, prievaisa, prriesvoris, vidinis perdavimas, skerdimas, kritimas,

pervedimas iš grupės į grupę)

0

Buhalterinių žinynų aptarnavimas

(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)

25

Darbo vietos instaliavimas

30

Iš viso:

500

2. Konsultacijų vartotojo darbo vietoje kainos:
Valandinis įkainis 40 Eur/val.

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.