Transporto apskaita

Šis programos modulis skirtas informacijos iš kelionės lapų įvedimui, kelionės lapų spausdinimui, automatiniam kuro nurašymui.

Kiekvienam darbuotojui yra atskirai įvedamas kelionės lapas, kuriame galima nurodyti:

  • transporto priemonę iš įmonės ilgalaikio turto sąrašo;
  • kuro (dyzelino, benzino, dujų) kortelę iš materialinių vertybių žinyno;
  • kelionės maršrutą;
  • nuvažiuotus kilometrus;
  • faktiškai sunaudotą kuro kiekį ir kuro kiekį pagal nsutatytą normą;
  • sąnaudų sąskaitą kuro nurašymui neviršijant kuro normos;
  • sąnaudų sąskaitą nurašymui, kai kuro sąnaudos didesnės už kuro normą.

Transporto priemonėms galima nurodyti tiek vasarinę, tiek ir žieminę kuro normą. Pasikeitus šiam rodikliui yra galimybė pasižiūrėti konkrečių transporto priemonių kuro normos kitimo istoriją.

Įvedus kelionės lapus, materialinių vertybių apskaitoje automatiškai formuojamas kuro nurašymo aktas. Ilgalaikio turto apskaitoje formuojama ataskaita, kurioje spausdinama informacija apie sunaudotą kurą, pagal ilgalaikio turto korteles.