Savikainos skaičiavimas

Ši programa skirta pagamintos produkcijos savikainos skaičiavimui. Skaičiuojama žaliavinė savikaina ir pridėtinės išlaidos, tenkančios pagamintai produkcijai.

Savikainos skaičiavimui gali būti taikomi šie metodai:

  • realizacijos kainų . Pridėtinės išlaidos skirstomos proporcingai realizacijos kainoms;
  • kiekio. Pridėtinės išlaidos skirstomos proporcingai pagamintiems kiekiams;
  • realizacijos kainų detalus. Pridėtinės išlaidos skirstomos proporcingai realizacijos kainoms. Kiekvienam gaminiui pridėtinių išlaidų struktūra papildomai detalizuojama pagal pasirinktus išlaidų straipsnius (galima detalizuoti iki 12 straipsnių);
  • svorio. Pridėtinės išlaidos skirstomos proporcingai pagamintos produkcijos svoriui.

Vartotojui pateikiama:

  • detalizuota informacija, kurioje matosi pagamintų pagal technologines normas gaminių savikaina:
  • pagamintos, bet neišlaiduotos produkcijos savikaina;
  • išlaiduotos produkcijos savikaina pagal padalinius , sąskaitas arba nomenklatūras.

Su šia programa taip pat galima skaičiuoti ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių pagamintos produkcijos savikainą .

Su šia programa taip pat galima skaičiuoti ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių pagamintos produkcijos savikainą .