Personalo apskaita

Ši programa skirta duomenų apie įmonės personalą kaupimui, darbo sutarčių, darbuotojų pažymėjimų bei įvairių įsakymų, darbo laiko apskaitos grafikų bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių (tabelių) vedimui ir spausdinimui.

Personalo apskaitoje vedamos darbuotojų kortelės, kuriose kaupiama informacija apie:

 • darbuotojo darbo sutartis;
 • išsilavinimą;
 • šeimą;
 • pasikeitimus;
 • išsilavinimą;
 • darbo istoriją;
 • atostogas;
 • ligas (biuletenius);
 • komandiruotes;
 • kvalifikacijos kėlimus;
 • paskatinimus/nuobaudas;
 • karinę tarnybą;
 • išduotą inventorių;
 • asmens higienos kortelę, atostogų grafikus.

Vartotojas, įvedęs darbuotojo kortelėje darbo sutartį, įsakymą apie priėmimą, atleidimą iš darbo, darbo sutarties pasikeitimą ar atostogų įsakymą, gali jį atspausdinti pagal susikurtą dokumento šabloną. Galima formuoti komandiruočių įsakymus.

Kuriant darbo laiko apskaitos žiniaraštį pagal darbo grafiką programa iš darbuotojo kortelės įkelia informaciją apie jam suteiktas atostogas ar komandiruotes, biuletenius.

Personalo programoje galima suformuoti šiuos pranešimus Sodrai:

 • 1-SD
 • 2-SD
 • 9-SD
 • 12-SD
 • NP-SD

Šioje programoje galima spausdinti darbuotojų sąrašus pagal įvairius pasirinktus kriterijus, darbuotojų asmens bylų sąrašą, ataskaitas apie priimtus ir atleistus darbuotojus per pasirinktą laikotarpį, išduoto inventoriaus sąrašus, sergančius darbuotojus, darbuotojų darbo pažymėjimus, darbo sutarčių registravimo žurnalą. Pagal asmens kortelėje įvestus atostogų įsakymus programa pateikia nepanaudotų atostogų likutį, informaciją atostogų rezervo formavimui.