Kainos

1. Kompleksinės buhalterinės apskaitos sistemos programų kainos vienai darbo vietai:

PROGRAMOS

Viena darbo vieta

Eur

Dvi darbo vietos

Eur

Virš 2 – jų darbo vietų

Eur

Ilgalaikis turtas

(Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai)

70

50

40

Materialinių vertybių apskaita

(sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos) 

200

150

120

Banko apskaita

(siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas)

100

75

60

Kasos apskaita

(kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas)

50

40

30

Darbo užmokesčio apskaita

(atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį)

200

150

120

Balanso sudarymas

(didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos)

120

90

75

Buhalterinių žinynų aptarnavimas

(sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas)

50

30

25

Darbo vietos instaliavimas

30

30

30

Iš viso:

820

615

500

 

Papildomos programos:

Kaina, Eur

Transporto apskaita

120

Kasos aparatų valdymas

120

Personalo apskaita

120

Savikainos skaičiavimas

120

Filialinis ryšys

120

Turizmo paslaugų apskaita

120

Akcizinių prekių apskaita

120

Gyvulių apskaita

0

2. Konsultacijų vartotojo darbo vietoje kainos:
Valandinis įkainis 40 Eur/val.

PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.